WorldEdit jest znanym modem/pluginem, który pozwala na budowanie bardzo dużych budowli. Nowi gracze niestety nie umieją się nim obsługiwać (często mylą komendy, albo nie znają jego działania). Dziś przedstawię wam komendy do WorldEdita dla początkujących.

Na początku trzeba znać podstawowe i zarazem ważne komendy WE:

 • //wand – przywołuje różdżkę (czyli Drewnianą siekierkę, która jest głównym działaniem WE)
 • //set id – wypełnia zaznaczone pole danym blokiem – na przykład //set 4 (4 – Bruk, patrząc po ID, możemy również po angielskiej nazwie: Cobblestone).
 • //copy – Kopiuje zaznaczenie w odniesieniu do twojej pozycji.
 • //cut – Wycina zaznaczenie.
 • //paste – Wkleja zaznaczenie ze schowka.
 • //rotate <kąt w stopniach> – Obraca zaznaczenie ze schowka.
 • //replace <na materiał> – Podmienia wszystkie zaznaczone bloki z wyłączeniem powietrza
 • //replace <z materiału> <na materiał> – Zamienia wybrany rodzaj bloków na inny.
 • //smooth – Wygładza zaznaczony obszar.
 • //walls <materiał> – Tworzy ściany dookoła zaznaczenia z wybranego bloku.
 • //hcyl <materiał> <promień> [wysokość] – Tworzy pionowy, pusty cylinder.
 • //save <nazwa pliku> – Zapisuje schowek do .schematic.
 • //cyl <materiał> <promień> [wysokość] – Tworzy pionowy cylinder.
 • //sphere <materiał> <promień> [raised?] – Tworzy kulę. Jeżeli w miejscu [raised?] wpisze się “yes“, kula tworzy się tak, że gracz stoi na jej dnie.
 • //hsphere <materiał> <promień> [raised?] – Tworzy pustą kulę.
 • //fill <materiał> <promień> [głębokość] – Wypełnia dziurę.
 • //fillr <materiał> <promień> – Wypełnia dziurę rekurencyjnie
 • //brush sphere [-h] <rodzaj> <promień> – Włącza kulisty pędzel.
 • //brush cylinder [-h] <rodzaj> <promień> [wysokość] – Włącza cylindryczny pędzel.
 • /forestgen [rozmiar] [rodzaj] [gęstość] – Tworzy las.
 • /pumpkins [rozmiar] – Tworzy las dyń.
 • /toggleeditwand – Wyłącza moc różdżki do zaznaczania, pozwalając używać jej jak normalnego narzędzia.
 • //size – Wyświetla rozmiar zaznaczenia.
 • //walls <materiał> – Tworzy ściany dookoła zaznaczenia z wybranego bloku.
 • //overlay <materiał> – Pokrywa wszystko co zaznaczone wybranym blokiem.
 • //load <nazwa pliku> – Ładuje plik .schematic do schowka.
 • /clearclipboard – Czyści schowek.
 • /replacenear <rozmiar> <z bloku> <na blok> – Podmienia wszystkie bloki w określonej okolicy.
 • //drain <promień> – Wysusza pobliskie zbiorniki lawy/wody
 • /fixwater <promień> – Wyrównuje pobliskie zbiorniki wody
 • /fixlava <promień> – Wyrównuje pobliskie zbiorniki lawy.
 • /snow [promień] – Symuluje opad śniegu.
 • /thaw [promień] – Usuwa śnieg.
 • //ex [rozmiar] – Gasi ogień.
 • // – Tworzy super kilof.
 • /none – Wyłącza wszystkie narzędzia.
 • /info – Włącza narzędzie informacyjne.
 • /tree <rodzaj> – Włącza narzędzie do drzew. Możliwe tryby: [tree (drzewo), regular (regularne), big (duże), bigtree (duże drzewo), redwood (sekwoja), sequoia (sekwoja), tallredwood (duża sekwoja), tallsequoia (duża sekwoja), birch (brzoza), white (biel), whitebark (biała kora), pine (sosna), randredwood (inny typ sekwoi), randomredwood (jeszcze inny typ sekwoi), anyredwood (następny typ sekwoi), rand (losowy), random (losowy)]
 • //repl <materiał> – Włącza narzędzie do podmieniania bloków.
 • /up – Przenosi cię w górę.

Oraz te bardziej rozbudowane komendy:

 • //pos1 – Ustawia pierwszy punkt zaznaczenia na blok nad tym, na którym stoisz.
 • //pos2 – Ustawia drugi punkt zaznaczenia na blok nad tym, na którym stoisz.
 • //hpos1 – Ustawia pierwszy punkt zaznaczenia na blok, na który patrzysz.
 • //hpos2 – Ustawia drugi punkt zaznaczenia na blok, na który patrzysz.
 • //chunk – Zaznacza chunk, w którym jesteś.
 • //expand – <wartość> Rozszerza zaznaczenie w kierunku, w który patrzysz.
 • //expand – <wartość> <kierunek> Rozszerza zaznaczenie w wybranym kierunku (north, east, south, west, up, down).
 • //expand – <wartość> <wartość w drugą stronę> [kierunek] -Rozszerza zaznaczenie w dwie strony naraz.
 • //expand vert – Rozszerza zaznaczenie maksymalnie w pionie.
 • //contract <wartość> – Kurczy zaznaczenie w kierunku, w który patrzysz.
 • //contract <wartość> [kierunek] – Kurczy zaznaczenie w wybranym kierunku (north, east, south, west, up, down).
 • //contract <wartość> <wartość w drugą stronę> [kierunek] – Kurczy zaznaczenie w dwie strony naraz.
 • //outset [-hv] <wartość> – Rozszerza zaznaczenie w każdą stronę.
 • //inset [-hv] <wartość> – Kurczy zaznaczenie z każdej strony.
 • //shift <wartość> [kierunek] – Przemieszcza zaznaczenie. Nie przesuwa zawartości.
 • //distr [-c] – Wyświetla rozkład bloków w zaznaczeniu
 • //outline <materiał> – Obudowuje zaznaczenie wybranym blokiem.
 • //regen – Regeneruje zaznaczony obszar.
 • //move [odległość] [kierunek] – Przesuwa zawartość zaznaczenia.
 • //stack [odległość] [kierunek] – Duplikuje zaznaczenie w wybranym kierunku.
 • //flip [kierunek] – Odwraca zaznaczenie ze schowka.
 • /removeabove [rozmiar] [wysokość] – Usuwa bloki nad twoją głową.
 • /removebelow [rozmiar] [wysokość] – Usuwa bloki pod twoimi stopami.
 • /removenear [materiał] [rozmiar] – Usuwa wszystkie bloki w określonej okolicy.
 • /butcher <promień> – Zabija pobliskie moby.
 • /remove <rodzaj> <promień> – Usuwa „luźne” bloki w określonej okolicy. Możliwe rodzaje – items (narzędzia), arrows (strzały), tnt (dynamit), minecarts (Minecarty), boats (łódki), paintings (obrazy).
 • /chunkinfo – Wyświetla nazwę chunku, w którym się znajdujesz.
 • /listchunks – Wyświetla listę używanych chunków.
 • /delchunks – Generuje skrypt usuwający chunki.
 • /sp single – Włącza tryb pojedynczych bloków.
 • /sp area <zasięg> – Włącza tryb strefowy.
 • /sp recur <zasięg> – Włącza tryb rekursywny.
 • //brush clipboard – Włącza pędzel ze schowka.
 • //brush smooth <promień> – Włącza pędzel wygładzający.
 • //mat <materiał> – Zmienia materiał dla aktualnego pędzla.
 • //mask – Usuwa maskę.
 • //mask <maska> – Ustawia maskę.
 • /unstuck – Przenosi cię w górę, w pierwsze wolne miejsce.
 • /ascend – Przenosi cię poziom w górę.
 • /descend – Przenosi cię poziom w dół.
 • /ceil – Przenosi cię do sufitu.
 • /thru – Przenosi cię przez ścianę, na którą patrzysz
 • /jumpto – Przenosi cię do bloku, na który patrzysz.
 • //restore [snapshot] – Przywraca wybrany snapshot.
 • //snap use <snapshot> – Używa wybranego snapshotu.
 • //snap list [num] – Wyświetla listę 5 ostatnich snapshotów.
 • //snap before <data> – Znajduje ostatni snapshot przed wybraną datą.
 • //snap after <data> – Znajduje pierwszy snapshot po wybranej dacie.
 • /cs <skrypt> – Wykonuje skrypt.
 • /.s – Wykonuje ponownie ostatni skrypt z nowymi wartościami.
 • /<skrypt>.js – Wykonuje skrypt .js
 • /search <nazwa przedmiotu> – Szuka przedmiotu po jego nazwie.
 • //worldedit reload – Odświeża konfigurację WorldEdita.
 • //worldedit version – Wyświetla wersję WorldEdita.
 • //worldedit tz – Ustawia tymczasowo strefę czasu

WorldEdita możesz pobrać z strony
https://minecraft.curseforge.com/projects/worldedit

Działanie WorldEdita możesz przetestować w niektórych komendach na serwerze Crafters.ga.