WorldBorder to z pozoru niewielki plugin, ale jego możliwości pozwalają na naprawdę sporo! Dzięki temu pluginowi możemy zmniejszyć mapę i ograniczyć lagi generowane przez graczy. Takowe lagi pojawiają się wtedy, gdy twoi gracze odwiedzają naprawdę dalekie tereny. Procesor twojego serwera musi wtedy pracować z dużo większym obciążeniem. Każdy chunk musi się załadować, a to stanowi duże obciążenie dla serwera.

Najlepiej w takim wypadku zainstalować plugin WorldBorder, który pozwoli zmniejszyć mapę, a co za tym idzie także i lagi. Na samym zmniejszeniu mapy oczywiście nie skończymy.

Zacznijmy od podstawowych komend pluginu, wypiszę je poniżej:

 • /wb set <promien_X> [promien_Z] – Ustawia granicę w konkretnym promieniu od Ciebie. Jeśli nie podaliśmy promienia „Z”, to zostanie użyty promień „X”.
 • /wb [nazwa_swiata] set <promien_X> [promien_Z] <x> <z> – Ustawia granice w danym świecie na podstawie podanych przez nas kordynatów.
 • /wb [nazwa_swiata] setcorners <x1> <z1> <x2> <z2> – Ustawia granicę świata od koordynatów (x1, z1) do (x2, z2). Przypomina to trochę zaznaczenia w WorldEdit.
 • Uprawnienie do tych komend to: worldborder.set . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.
 • /wb [nazwa_swiata] radius <promien_X> [promien_Z] – Zmienia ustawione granice świata, gdy już jakieś zostały ustawione. Tak jak poprzednio jeśli nie podamy promienia „Z”, to zostanie użyty promień „X”.
 • Uprawnienie do tej komendy to: worldborder.radius . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.
 • /wb [nazwa_swiata] clear – Usuwa granicę dla danego świata
 • /wb clear all – Usuwa granice dla wszystkich światów
 • Uprawnienie do tych komend to: worldborder.clear . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.
 • /wb list – Pokazuje informacje dotyczące granic dla wszystkich światów
 • /wb shape <elliptic|round|rectangular|square> – Zmienia domyślny kształt granicy na elliptic/round [okrąg] (ustawione domyślnie) lub rectangular/square [kwadrat]. Elliptic i round można używać naprzemiennie (oznacza dokładnie to samo, czyli okrąg). Tak samo jest z rectangular i square.
 • Uprawnienie do tej komendy to: worldborder.shape. Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.
 • /wb wrap [nazwa_swiata] <on|off> – Jest to bardzo ciekawa komenda oznaczająca zawijanie świata. Jeśli Twój gracz będzie chciał przejść poza granicę mapy, to zostanie przeniesiony na drugi koniec mapy!
 • Uprawnienie do tej komendy to:  worldborder.wrap. Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.
 • /wb knockback <dystans> – pozwala ustawić na ile kratek powinno odrzucić gracza gdy próbuje przejść przez granicę świata.
 • Uprawnienie do tej komendy to:  worldborder.knockback . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.

Teraz przejdziemy do generowania mapy i jej przycinania, o czym dowiecie się potem:

 • /wb [nazwa_swiata] fill [częstotliwość] [margines] [wymuś] – Pozwala wygenerować świat aż do granicy mapy. Zapobiega to lagom spowodowanym przez generowanie się świata podczas odkrywania go przez graczy.
 • /wb fill confirm – Pozwala zatwierdzić generowanie świata
 • /wb fill pause – Pozwala wstrzymać generowanie świata
 • /wb fill cancel – Pozwala anulować generowanie świata
 • Pamiętajmy aby nie przesadzić z częstotliwością, gdyż może to doprowadzić do wyłączenia się serwera! Najlepiej włączyć WhiteList, albo robić takie generowanie przed startem serwera! Używanie komendy „fill” przy graczach może spowodować ich zdenerwowanie lagami, jakie mogą wtedy występować!
 • Najlepiej ustawić częstotliwość przy graczach na poziomie 20. Jeśli serwer jest pusty warto ustawić ją na 400.
 • Margines to teren poza granicą mapy, domyślnie jest to 208.
 • Wymuszenie zaś pozwala pominąć wygenerowane już chunki, aby nie przedłużać całego procesu jeszcze bardziej. W miejsce wymuś wpisujemy false lub true w zależności od tego czy chcemy wymusić pominięcie czy nie.
 • Ważną sprawą jest to, że od wersji 1.13 plugin WorldBorder bardzo powoli generuje mapę i nie jest to tak sam sprawny proces jak na 1.12.2
 • Uprawnienie do tych komend to:  worldborder.fill . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.

Istnieje także odwrotność komendy /wb fill, jest nią /wb trim

 • /wb [nazwa_swiata] trim [częstotliwość] [margines] –  Komenda ta działa odwrotnie niż /wb fill, ponieważ nie generuje chunków, a je po prostu wycina poza granicą mapy.
 • /wb trim confirm – pozwala zatwierdzić przycinanie świata
 • /wb trim pause – pozwala wstrzymać przycinanie świata
 • /wb trim cancel – pozwala anulować przycinanie świata
 • Uprawnienie do tych komend to:  worldborder.trim . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.
 • częstotliwość – Czyli ile razy na sekundę ma zostać podjęta próba usunięcia chunka. Domyślnie 5000.
 • margines – Tutaj wpisujemy ile terenu ma pozostać poza granicą mapy. Zalecane jest ustawienie tej wartości na 200-300. Domyślnie jest 208.

Inne

 • /wb bypass [player] [on/off] – Pozwala przejść podanemu graczowi poza granice mapy. Lista graczy którzy mogą to zrobić jest resetowana z każdym restartem serwera.
 • Uprawnienie do tej komendy to:  worldborder.bypass . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.
 • /wb whoosh <on|off>– Włącza/wyłącza efekt podczas odrzucenia, gdy gracz próbuje przejść przez granicę
 • Uprawnienie do tej komendy to: worldborder.whoosh . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms. 
 • /wb dynmap <on|off> – Włącza/wyłącza integracje z DynMapą
 • Uprawnienie do tej komendy to: worldborder.dynmap . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.
 • /wb dynmapmsg <tekst> – Pozwala zmienić domyślny tekst gdy ktoś najedzie kursorem na granicę świata na mapie (domyślnie „The border of the world.”)
 • Uprawnienie do tej komendy to: worldborder.dynmapmsg . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.
 • /wb reload – Pozwala przeładować config,yml
 • Uprawnienie do tej komendy to: worldborder.reload . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.
 • /wb debug <on|off> – włącza debugowanie (prawdopodobnie nigdy nie będziesz musiał tego użyć)
 • Uprawnienie do tej komendy to: worldborder.debug . Należy je dodać w wybranej przez nas randze w PermissionsEx lub LuckPerms.

Przykładowe użycia komend:

 • /wb set 2000 – Ustawia granicę o promieniu 2000 (zatem maksymalny rozmiar świata będzie wynosił 4000×4000). Środkiem zostanie miejsce w którym aktualnie stoisz.
 • /wb set 2000 1000 – Jak wyżej, tyle że promień „Z” został ustawiony na 1000 (zatem rozmiarem świata będzie 4000×2000).
 • /wb netherworld set 250 -12.5 47.3 – Ustawia granicę dla świata „netherworld” o promieniu 250 (teren 500×500), z środkiem w punkcie -12.5 (X) i 47.3 (Z).
 • /wb shape round – Ustawia kształt granicy na okrąg dla wszystkich światów
 • /wb wshape square – Ustawia kształt granicy na kwadrat dla świata w którym aktualnie się znajdujesz. Inne światy pozostaną nietknięte

POBIERZ PLUGIN