VoxelSniper – czyli jeden z popularnych pluginów, który służy do edycji świata. Tak samo jak WorldEdit – gracze, którzy mało się posługują tego typu pluginami nie potrafią niestety się nimi posługiwać. Dziś przedstawię podstawowe komendy VoxelSnipera.

Zacznijmy może od tego, co to jest VoxelSniper:

VoxelSniper to najlepsze narzędzie do edycji map. Ta wtyczka pozwala nam modyfikować teren/budowle. Jako pędzel używamy strzały lub prochu.

Musimy pamiętać o tym, że należy przed każdą zmianą pędzla resetować go. Używamy do tego komendy /d

Podstawowe komendy VoxelSnipera:

 • /vs – Pokazuje obecne ustawienia pędzla
 • /u <liczba> – Cofamy nasze działania o określoną liczbę (Nie więcej niż 15 razy)
 • /b <pędzel> – wyświetla nasz pędzel.
 • /b <rozmiar> – wyświetla nasz rozmiar pędzla
 • /v <blok> – wyświetla, czym malujemy lub chcemy malować
 • /vr <blok> – co chcemy malować lub co chcesz, aby zostało zmienione (np /vr 0 malujemy wokół czegoś, nie naruszając jego struktury)
 • /d – resetujemy wszystkie pędzle.

Są również te komendy, które niestety muszą być obsługiwane przez osobę, która ma OPA. Jeżeli ktoś nie ma OPA, to nie może z nic korzystać:

 • /addsniper [nick_gracza]: Daje podanemu graczu uprawnienia do snajpera. 
 • /addlitesniper [nick_gracza]: Daje podanemu graczu uprawnienia do Mini-snajpera. 
 • /removesniper [nick_gracza]: Zabiera podanemu graczu uprawnienia do snajpera. 
 • /addsnipertemp [nick_gracza]: Daje podanemu graczu na stałe uprawnienia do snajpera. 
 • /addlitesnipertemp [nick_gracza]: Daje podanemu graczu na stałe uprawnienia do Mini-snajpera. 

Pędzle:

 • [b]volt – Voltomierz
 • lc – Loader chunków
 • t <tree/bigtree/birch/redwood/tallredwood> – Generator roślonności, lasu
 • drain – Pędzel usuwający wode
 • – Pędzel tworzący kulki
 • Disc Face – Pędzel tworzący dyski w kształcie twarzy
 • Voxel Disc – Pędzel voxelowy dysk
 • Voxel Face – Pędzel voxelowa twarz
 • Snipe – Pojedynczy snajperek
  No-Physics Ink Snipe
 • e melt – Pędzel, który topi teren do danego poziomu
 • e fill – Pozwala on na równanie terenu, co oznacza, że możemy zrobić go bardziej płaskim
 • e smooth – Pędzel, który wygładza ostre kanty i eliminuje pojedyncze bloki
 • bb – Pędzel ten zaokrągla ostre krawędzie
 • e lift – Pędzel ten podnosi teren, przy 1 kliknięciu teren jest podnoszony o 1 blok
 • over d<liczba>(d=głębokość)– Pędzel ten pokrywa górną warstwę terenu na wybraną przez Ciebie głębokość
 • d i – Pędzel, który z połączeniem z /v water (farba jako woda) równa wodę w bardzo fajny sposób
 • disc – Pędzel tworzy dysk
 • <pędzel> mm – Pierwsze m to materiał, którym malujemy: /v, drugie m to materiał na który ma się zmienić na pierwszy materiał: /vr.
 • l – Pędzel ten pozwala na tworzenie lini pomiędzy 2 punktami (Zaznaczamy 2 punkty: Strzała prawym przyciskiem myszy pierwszy punkt i proszkiem drugi punkt)

Przykład użycia pędzla „e smooth”  –> /b e smooth

Za „e” możemy użyć (tzw. Składnia Wykonawcza):

 • m_ – Zastępuje materiał
 • i_ – Zastępuje ID materiału
 • c_ – Materiał i kolor zostaje zmieniony
 • __p – Brak psyhics snajpera.
 • _m – Materiał jest otrzymany
 • _i – ID materiału jest otrzymywane
 • _c – Materiał i kolor zostaje zamieniony
 • __u – Wymuszona aktualizacja widoczności.

VoxelSnipera możesz pobrać tutaj: