Dzisiejszy snapshot do wersji 1.17 zawiera parę mniejszych zmian oraz nowy rodzaj jaskiń (w testowym datapacku).

Zmiany w snapshotcie

  • Mały spadkoliść może zostać postawiony na bloku mchu,
  • Od teraz z rudy miedzi wypada od 2 do 3 surowej miedzi,
  • Bloki miedzi są teraz tworzone z 9 sztabek miedzi,
  • Poprawiono tekstury surowych metali.
  • Naprawiono błędy

Zmiany w datapacku

  • Dodano nowyc rodzaj jaskiń "makaron",
  • Duże skupiska rud są teraz żadsze oraz mniejsze,
  • W dużych skupiskach rud mogą pojawiać się surowe wersje metali.

Testowy datapack możesz pobrać z klikając tutaj.