Dzisiaj dostaliśmy nie za duży, jednak dalej ciekawy Snapshot 21w07a dla wersji 1.17

Brimstone - Nowy rodzaj kamienia

Brimstone jest nowym rodzajem kamienia występującym na wysokościach mniejszych od 0. Możemy z niego tworzyć kamienne przedmioty (podobnie jak z czernitem) oraz parę innych wariacjach (podobnie jak reszta kamieni, a dokładniej jako zwykły, wypolerowany, cegła, płytkowaty (z czego wszystkie te mogą być przerobione na schody/płyty/murki) oraz rzeźbiony.

Zmiany w generacji

  • Duże jaskinie oraz jaskinie napełnione wodą są teraz rzadsze,
  • Zmieniono dystrybucję rud (będzie się jeszcze zmieniać!),
  • Zmieniono rozmiar i rozmieszczenie diorytu, andezytu oraz granity,
  • Dioryt, granit oraz ziemia nie pojawiają się poniżej poziomu 0,
  • Twierdze są teraz otoczone kamieniem,
  • Kopalnie mogą być teraz wspierane łańcuchami.
By Mojang
By Mojang

Inne zmiany

  • Zmieniono powielone tekstury rud na nowe (z wyjątkiem diamentu),
  • Bloki czernitu mają delikatne zmiany w teksturze,
  • Zmieniono ułożenie przedmiotów w zakładce redstone trybu kreatywnego,
  • Naprawiono błędy.