Tworzyłeś kiedyś serwer Minecraft przy pomocy dowolnego silnika? Gdy tworzyłeś serwer i miałeś nieoryginalną wersję gry na pewno musiałeś zmienić wartość jednej linijki. Dzisiaj przybliżę Ci do czego służy reszta linijek w tym pliku.

Zrzut ekranu przedstawiający plik „server.properties” otwarty w programie Notepad ++.

Opcje na zrzucie są opcjami domyślnymi. Opcje będę przedstawiał zgodnie z kolejnością w pliku konfiguracyjnym.
Linijka 1 oraz 2 to informacja o dacie wygenerowania pliku.

3. spawn-protection – określa jak duży teren spawnu ma być chroniony.
Dostępne opcje: liczba całkowita.

5. query.port – port query, patrz linijka 12.
Dostępne opcje: port od 1 do 65534

6. generator-settings – ustawienia generatora.

7. force-gamemode – wymuszenie trybu gry ustawionego w linijce 10 (patrz niżej)
Dostępne opcje: true lub false

8. allow-nether – włączenie netheru czyli piekła.
Dostępne opcje: true lub false

9. enforce-white-list – wymuszenie białej listy.
Dostępne opcje: true lub false

10. gamemode – ustawienia trybu gry.
Dostępne opcje:
0 – survival
1 – creative
2 – adventure
3 – spectator

11. broadcast-console-to-ops – wszystkie operacje w konsoli wysyłane są do graczy z op’em w postaci wiadomości na czacie.
Dostępne opcje: true lub false.

12. enable-query – uruchomienie query.
Dostępne opcje: true lub false.

13. player-idle-timeout – czas po którym zostanie wyrzucany gracz AFK (ang. away from keyboard).
Dostępne opcje: liczba całkowita.

14. difficulty – poziom trudności.
Dostępne opcje:
0 – peaceful
1 – easy
2 – normal
3 – hard

15. spawn-monsters – spawnowanie się mobów.
Dostępne opcje: true lub false.

16. broadcast-rcon-to-ops – to samo co w przypadku broadcast-console-to-ops ale w przypadku rcon.
Dostępne opcje: true lub false

17. op-permission-level – moc op’a czyli co może robić.
Dostępne opcje:
1 – Mogą tylko budować na terenie spawnu (chronionym).
2To samo co w 1 ale daje dostęp do komend /clear, /difficulty, /effect, /gamemode, /gamerule, /give, /tp oraz używać bloków poleceń.
3 – To samo co w 2 ale daje dostęp do komend /ban, /deop, /kick oraz /op.
4 – To samo co w 3 ale pozwala wyłaczyć serwer przy pomocy komendy /stop.

18. pvp – włącza pvp.
Dostępne opcje: true lub false.

19. snooper-enable – wysyłanie informacji do Mojang.
Dostępne opcje: true lub false.

20. level-type – opcje świata.
Dostępne opcje:
DEFAULT 
FLAT 
LARGEBIOMES 
AMPLIFIED 
CUSTOMIZED

21. hardcore – włącza tryb hardcore – bany po śmierci.
Dostępne opcje: true lub false.

22. enable-command-block – włączenie bloków poleceń.
Dostępne opcje: true lub false.

23. max-players – liczba maksymalna graczy na serwerze.
Dostępne opcje: liczba od 1 do 2147483647.

24. network-compression-threshold – kompresja danych.
Dostępne opcje: liczba całkowita.

25. resource-pack-sha1 – parametr opcjonalny.

28. rcon.port – port rcon (przydatne do sklepów internetowych z rangami itp.)
Dostępne opcje: liczba całkowita od 1 do 65534.

29. server-port – port serwera, na hostingu tego nie edytujemy! Przydatne gdy na jednym komputerze chcemy odpalić kilka serwerów jednocześnie.
Dostępne opcje: liczba całkowita od 1 do 65534.

31. ip – adres ip serwera, na hostingu tego nie edytujemy! Przydatne gdy chcemy podstawić serwer przy pomocy Hamachi.

32. spawn-npcs – włącza spawnowanie się wieśniaków.
Dostępne opcje: true lub false.

33. allow-flight – włącza latanie.
Dostępne opcje: true lub false.

34. level-name – nazwa świata.
Dostępne opcje: dowolny ciąg znaków.

35. viev-distance – widoczność chunków dla gracza.
Dostępne opcje: liczba całkowita od 2 do 32.

36. resource-pack – opcja opcjonalna – służy do ustawiania serwerowej paczki tekstur.

37. spawn-animals – włącza spawnowanie zwierząt.
Dostępne opcje: true lub false.

38. white-list – biała lista.
Dostępne opcje: true lub false.

39. rcon.password – hasło do rcon.
Dostępne opcje: dowolny bezpieczny (ponieważ to hasło) ciąg znaków.

40. generate-structures – generowanie struktur (wioski, kopalnie itp. UWAGA: spawnery będą się pojawiać przy obu opcjach.)
Dostępne opcje: true lub false.

41. online-mode – czy oryginalna wersja gry ma być wymagana (pewnie każdy kiedyś zmieniał na false ;)).
Dostępne opcje: true lub false.

42. max-build-height – maksymalna wysokość budowania.
Dostępne opcje: liczba całkowita od 1 do 256.

43. level-seed – ziarno generowania świata.
Dostępne opcje: dowolny ciąg znaków. – jak w przypadku gry na single player.

46. motd – wiamość na liście serwerów, obecnie tego się nie używa na rzecz pluginów.
Dostępne opcje: dowolny ciąg znaków.

47. enable-rcon – włącza obsługę rcon.

Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci podstawowe ustawienia serwera. W innych poradnikach na naszym blogu znajdziesz konfigurację innych opcji serwera zależące od silnika z jakiego korzystasz.