Mojang pokazał kolejnego moba na którego będziemy mogli głosować podczas Minecraft Live 16 paździenika.

Jest nim Allay, przyjazny, duszko-podobny mob. Może on podnosić przedmioty przedmioty z ziemi z limitem do jednego staku przedmiotu. Możemy mu nakazać podnoszenie pojedynczego wybranego typu przedmiotu. Będzie on je wypuszczał przy graczu lub na dźwięk bloku poleceń. Wydaje się on ciekawy, jednak wolę poczekać na wszystkie moby przed wybraniem naszego ulubieńca (a ich może być łącznie 4, ale nic potwierdzone).