Bukkit.yml – co to jest?

Tworzyłeś kiedyś serwer na popularnym silniku bukkit? Na pewno zauważyłeś plik „bukkit.yml”. Jeśli jesteś ciekawski — sprawdziłeś, co się w nim znajduje. Jeśli nie sprawdziłeś — przestań czytać ten wpis i wróć, gdy zaznajomisz się z tym plikiem. No dobra, jeśli zapoznałeś się już z tym plikiem, musisz wiedzieć, że jest on bardzo pomocny przy konfiguracji serwera, niestety wiele właścicieli serwerów zapomina o tym przydatnym pliku.

Jak wygląda plik bukkit.yml?

Nowo wygenerowany plik na silniku 1.14.2 wygląda następująco: https://pastebin.com/snWqptnR.

Settings — sekcja ta zawiera podstawowe ustawienia serwera.

allow-end — Opcja ta pozwala na skonfigurowanie czy serwer ma posiadać end czy nie. Przyjmuje dwie wartości: true oraz false. Domyślna wartość: true

warn-on-overload — Opcja ta służy do określenia, czy w momencie przeciążenia maszyny ma wyświetlać się komunikat „Can’t keep up! [..]” Przyjmuje dwie wartości: true(komunikat będzie wyświetlany) oraz false(komunikat nie będzie wyświetlany) Domyślna wartość: true

permissions-file — Opcja ta określa nazwę pliku z uprawnieniami, gdy używamy systemu uprawnień wbudowanego w silnik. Używa się go dość opornie (w moim odczuciu), także polecam użyć pluginu do tego. Wartość opcji to ciąg znaków. Domyślna wartość: permissions.yml

update-folder — Opcja ta służy do określenia katalogu, do którego będziemy wrzucać pluginy, które mają zostać zaktualizowane przy restarcie serwera. Pamiętaj! Katalog musi znajdować się w katalogu plugins/. Ścieżki bezwzględne nie są obsługiwane. Aby wszystko zadziałało, wklej .jar pluginów do zaktualizowania do podanego folderu, później automatycznie serwer przenosi je do katalogu plugins/. Dopiero po fakcie zaczyna się ich ładowanie, jeśli w katalogu plugins/ jest już plugin o takiej samej nazwie- wtyczka zostanie podmieniona.  Domyślna wartość: update

plugin-profiling — Opcja ta określa czy komenda /timings ma działać. Pozwala ona na sprawdzenie informacji na temat czasu działania pluginów w czasie jednego ticka. Przyjmuje dwie wartości: true(komenda działa) oraz false(komenda nie działa) Domyślna wartość: false

connection-throttle — Opcja ta służy do określania czasu, po którym gracz może ponownie wejść na serwer. Czas podajemy w milisekundach. Domyślna wartość: 4000

query-plugins — Opcja ta służy do określenia czy serwer ma pokazywać listę pluginów przy zapytaniach przez query. Przyjmuje dwie wartości: true(będzie pokazywał listę) oraz false(nie będzie pokazywał listy) Domyślna wartość: true

deprecated-verbose —  Opcja ta służy do określenia czy serwer ma wyświetlać w konsoli ostrzeżenia, gdy plugin próbuje użyć przestarzałej metody silnika. Przyjmuje trzy wartości: true(wyświetlane będą wszystkie ostrzeżenia), false(serwer nie będzie pokazywał ostrzeżeń) oraz default(serwer będzie wypisywał ostrzeżenia, jeżeli twórca pluginu nie oznaczył prób użycia metody jako nieważnej) Domyślna wartość default

shutdown-message —  Opcja ta służy do określania wiadomości, która wyświetli się przy zatrzymaniu serwera. Wartość musi być ciągiem znaków. Domyślna wartość: Server closed

Spawn-limits sekcja określa limity spawnowania mobów na światach.

monsters —  Opcja ta określa maksymalną ilość żyjących aktualnie agresywnych mobów na świecie zespawnowanych w normalny sposób. Wartość musi być liczbą całkowitą. Domyślna wartość: 70

animals —  Opcja ta określa maksymalną ilość żyjących aktualnie zwierząt lądowych na świecie zespawnowanych w normalny sposób. Wartość musi być liczbą całkowitą. Domyślna wartość: 10

water-animals —  Opcja ta określa maksymalną ilość żyjących aktualnie zwierząt wodnych na świecie zespawnowanych w normalny sposób. Wartość musi być liczbą całkowitą. Domyślna wartość: 15

ambient — Opcja ta służy do określenia maksymalnej ilości żyjących nietoperzy na świecie zespawnowanych w normalny sposób. Wartość musi być liczbą całkowitą. Domyślna wartość 15

Ticks-per — sekcja określa odstępy w tickach pomiędzy podanymi działaniami.

animal-spawns — Opcja ta określa odstęp w tickach pomiędzy spawnowaniem kolejnych zwierząt. Wartość musi być liczbą całkowitą. Jeśli wartość będzie wynosiła 0 zwierzęta, nie będą się spawnowały. Domyślna wartość: 400

monter-spawns — Opcja ta określa odstęp w tickach pomiędzy spawnowaniem kolejnych agresywnych mobów. Wartość musi być liczbą całkowitą. Jeśli wartość będzie wynosiła 0 moby, nie będą się spawnowały. Domyślna wartość: 1

Aliases — sekcja została przeniesiona do pliku commands.yml.