Chciałeś może kiedyś zagrać w Minecraft Bedrock na swoim komputerze, jednak nie mogłeś z powodu systemu? Jeśli tak, to w tym poradniku dowiesz się, jak zainstalować Minecraft Bedrock Edition na komputerze z MacOS lub Linux’em.

Wymagania:

Instalacja:

MacOS:

Pobieramy plik z https://mrarm.io/r/mcpelauncher-osx instalujemy go jak każdą inną aplikację.

Ubuntu 18.04+ (i pochodne).

Wchodzimy w terminal i wpisujemy te komendy:

sudo dpkg --add-architecture i386
wget -O - https://mcpelauncher.mrarm.io/apt/conf/public.gpg.key | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository 'deb http://mcpelauncher.mrarm.io/apt/ubuntu/ bionic main'
sudo apt-get install msa-daemon msa-ui-qt mcpelauncher-client mcpelauncher-ui-qt
sudo apt-get install libegl1-mesa:i386 libegl1-mesa-drivers:i386

Ubuntu 16.04 (i pochodne).

Wchodzimy w terminal i wpisujemy te komendy:

sudo dpkg --add-architecture i386
sudo add-apt-repository -y ppa:beineri/opt-qt596-xenial
wget -O - https://mcpelauncher.mrarm.io/apt/conf/public.gpg.key | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository 'deb http://mcpelauncher.mrarm.io/apt/ubuntu/ xenial main'
sudo apt-get install msa-daemon msa-ui-qt mcpelauncher-client mcpelauncher-ui-qt
sudo apt-get install libegl1-mesa:i386 libegl1-mesa-drivers:i386

Arch

Instalujemy z repozytorii AUR te paczki:

mcpelauncher-msa-git mcpelauncher-msa-ui-qt-git mcpelauncher-linux-git mcpelauncher-ui-git

Inne systemy:

Pobieramy plik z https://mcpelauncher.mrarm.io/appimage/Minecraft_Bedrock_Launcher.AppImage, a potem dajemy mu ustawiamy go jako plik wykonywalny.

Konfiguracja i ostateczne uruchomienie.

Po pobraniu i instalacji uruchamiamy Minecraft Bedrock Launcher. Następnie klikamy Sing in with Google, po czym logujemy się na nasze konto. Po tym uruchamia nam się właściwy launcher. Dzięki niemu możemy stworzyć osobne profile do różnych wersji, czy zmienić ustawienia. Aby rozpocząć grę, wystarczy kliknąć przycisk z napisem Play. Od tego momentu możemy cieszyć się grą.

Mam nadzieję, że ten poradnik pomógł ci w instalacji Minecraft Bedrock na twoim komputerze z Linux’em lub MacOS. W razie problemów możesz wejść na Discord’a tego projektu: https://discord.gg/VDHYdeh