Tworzysz aktualnie serwer? Zapewne będziesz musiał wygenerować wstępnie świat, aby nie było lagów, gdy gracze będą generować nowe obszary.

Funkcje:
- Pozwala generować kilka obszarów w tym samym czasie (jeśli chcesz bardziej wykorzystać procesor),
- możesz zatrzymać wykonywane zadanie i wznowić je później,
- pokazywanie szczegółowych informacji, takich jak przetworzone fragmenty, procent do ukończenia, pozostały czas, szybkość przetwarzania fragmentów itp.

Komendy:
chunky start - rozpoczyna nowe zadanie generowania,
chunky pauza - zatrzymuje bieżące zadania generowania porcji i zapisuje postęp,
chunky continue - kontynuuje wykonywanie bieżących lub zapisanych zadań,
chunky cancel - zatrzymuje bieżące zadania generowania porcji i usuwa wszystkie zapisane zadania,
chunky world <world> - ustawia bieżący świat,
chunky center <x> <z> - ustawia bieżące centrum świata,
chunky radius <radius> - ustawia aktualny promień,
chunky silent - wyciszenie pluginu,
chunky quiet <interval> - ustaw wyciszenie na dany czas (sekundy).

Przykładowe wykorzystanie wtyczki:
chunky radius 1000
chunky start

Wygeneruje promień 1000 kratek od punktu (0, 0).

Instalacja pluginu przebiega tak jak każdego innego. Pobierz plugin.