I znowu Mojang pokazał nam co kolejny biom, na który możemy zagłosować. A jest nim, raczej nielubiane, Bagno. Jeśli ten biom wygra, do gry zostaną dodane łódki ze skrzynką, żaby oraz drzewo namorzynowe.

Przedstawione tutaj zmiany według mnie są lepsze od poprzedniego biomu. Jednak z oceną wolę poczekać z pokazaniem tego, co oferują w górach.