Zastanawiałeś się kiedyś jaki plugin na banowanie wybrać? Mam dla Ciebie świetne rozwiązanie, a jest nim wtyczka AdvancedBan. Dzięki temu rozwiązaniu masz do dyspozycji nie tylko banowanie, ale również wyciszanie i wyrzucanie graczy z serwera.

Funkcje pluginu:

 • banowanie,
 • wyrzucanie graczy z serwera (kick),
 • system ostrzeżeń (warny),
 • działa na każdym silniku (Bukkit/Spigot/BungeeCord),
 • historia gracza (kiedy był banowany, ile ma ostrzeżeń),
 • łatwe do użycia API (takie dla Skript’a też mamy do dyspozycji),
 • obsługa UUID,
 • baza danych MySQL lub HyperSQL,
 • w pełni konfigurowalny,
 • duża ilość dodatków (niżej opisane),
 • wiele linii w wiadomości,
 • możliwość zmiany strefy czasoowej,
 • automatyczne odliczanie czasu (1 godzinA, 2 godzinY, 5 godzin),
 • webpanel dla administratora.

Dodatki do pluginu AdvencedBan:

Komendy:

-s = Cicha kara (brak powiadomienia dla innych)
| = lub.
/kick [GRACZ] <-s> <POWÓD | @LAYOUT> 
- wyrzucanie gracza z serwera.

/ban [GRACZ] <-s> <POWÓD | @LAYOUT> 
- permanentne banowanie.

/mute [GRACZ] <-s> <POWÓD | @LAYOUT> 
- permanentne wyciszenie.

/warn [GRACZ] <-s> <POWÓD | @LAYOUT> 
- permanentne ostrzeżenie gracza.

/banip [GRACZ / IP] <-s> <POWÓD | @LAYOUT> 
- banowanie adresu IP gracza, jeśli nie znamy możemy wpisać nick.

/tempban [GRACZ] [Xmo | Xd | Xh | Xm | Xs | #TIMELAYOUT] <-s> <POWÓD | @LAYOUT> 
- czasowe zbanowanie gracza.

/tempmute [GRACZ] [Xmo | Xd | Xh | Xm | Xs | #TIMELAYOUT] <-s> <POWÓD | @LAYOUT> 
- czasowe wyciszenie gracza.

/tempwarn [GRACZ] [Xmo | Xd | Xh | Xm | Xs | #TIMELAYOUT] <-s> <POWÓD | @LAYOUT> 
- czasowe ostrzeżenie.

/tempipban [GRACZ / IP] [Xmo | Xd | Xh | Xm | Xs | #TIMELAYOUT] <-s> <POWÓD | @LAYOUT> 
- czasowe banowanie adresu IP gracza, jeśli nie znamy możemy wpisać nick.
Skrócona komenda: / tipban

/change-reason [ID] [Nowy powód]
- zmienia powód akcji po numerze ID. 

/change-reason [ban / mute] [GRACZ] [Nowy powód]
- zmienia powód bana lub wyciszenia.

/unban [GRACZ]
- obanowuje gracza

/unmute [GRACZ]
- zdejmuje wyciszenie z gracza.

/uncarn [ID]
- usuwa ostrzeżenie o ID.

/unpunish [ID]
- cofa karę o ID.

/warn <GRACZ>
- pozwala zobaczyć ostrzeżenia gracza/swoje.

/sprawdź <GRACZ>
- wyświetla: UUID / IP / Państwo / Ban / Mute / Ilość warnów

/banlist <STRONA>
- wyświetla wszystkie trwające warny.

/history [GRACZ] <PAGE>
- wyświetla historie gracza.

/advancedban reload
- przeładowuje plugin.

/advancedban help
- wyświetla wszystkie komendy, które opisałem tutaj.

/systemprefs
- wyświetla niektóre informacje o systemie przydatne w konfiguracji.

Uprawnienia (tylko odpowiadające za komendy):

ab.kick.use - /kick

ab.ban.perma - /ban
ab.ban.temp - /tempban
ab.ban.undo - /unban


ab.ipban.perma - /ipban
ab.ipban.temp - /tempipban

ab.mute.perma - /mute
ab.mute.temp - /tempmute
ab.mute.undo - /unmute


ab.warn.perma - /warn
ab.warn.temp - /tempwarn
ab.warn.undo - /unwarn

ab.all.undo - /unpunish

ab.warns.own - /warns
ab.warns.other - /warns

ab.check - /check

ab.changeReason - /change-reason
ab.banlist - /banlist
ab.history - /history
ab.reload - /advancedban reload
ab.help - /advancedban help
ab.systemprefs - /systemprefs

Kilka screenów:

Wszystkie zrzuty ekranu są autorstwa Leoko.

Instalacja:

Tak jak zawsze, należy przerzucić plik .jar do folderu plugins.